Årets Bastianpris er tildelt til Eve-Marie Lund for oversettelsen fra afrikaans av Marlene van Niekerks roman Agaat, utgitt på Forlaget Press.

Juryen sier:

Romanen årets vinner får prisen for, handler om makt og avmakt. Den kan leses både som en psykologisk fortelling om et komplisert gjensidig avhengighetsforhold, og som en politisk og historisk allegori om en nasjon og en epoke preget av enorme spenninger og skiftninger. Til tross for at det er en sammensatt og komplisert tekst, oppleves den ikke som tung å lese, men tvert imot som medrivende og sprelsk, og når oversetteren klarer å formidle dette, må det i seg selv sies å være en bragd. Språket i romanen er rikt og variert, og i lange partier finner man betydelige avvik fra det normerte skriftspråket. Vanlige regler for rettskrivning og grammatikk brytes på en rekke ulike måter, og fortellerstemmevariantene veksler dessuten fra det detaljert malende og nitid skildrende til det springende og assosierende; fra det fortettede og knapphugne til det ordgytende og blomstrende. Dette språklige mangfoldet må det ha vært uhyre krevende å forholde seg til, og oversetteren har gjennom sin grundighet, følsomhet og kreativitet klart å gjenskape det på ypperlig vis.

Årets prisvinner er et mangefasettert menneske. Vedkommende er ikke bare oversetter, men har også forfattet egne bøker og dessuten arbeidet med andre former for kunstnerisk virksomhet. Musikk er noe som står denne oversetterens hjerte nær, og nettopp musikaliteten og rytmesansen som årets prisvinner utviser i dette verket, er slående.

Eve-Marie Lund, født 1951, oversetter, gjendikter og forfatter. Oversetter fra språkene fransk, nederlandsk/flamsk/afrikaans, tysk, engelsk, italiensk. Har oversatt over 50 bøker og 28 operaer til norsk, hvorav mange for Den Norske Opera & Ballett. Gjendiktet Wagners «Nibelungens Ring» til norsk. Har også oversatt 13 operaer til fransk. Har skrevet fire egne bøker, hvorav Kirsten Flagstad-biografien «La meg være i fred».

Årets Bastiankomité har bestått av eksternt medlem Anne Merethe Prinos, generalsekretær i Norsk kritikerlag, og medlemmer av Norsk Oversetterforening, Per Kristian Gudmundsen og Bård Kranstad. Det ble innlevert 55 oversettelser fra 17 språk til vurdering, og komiteen har etter beste evne også forsøkt å orientere seg om titler som ikke var påmeldt. Ettersom komtitémedlemmene ikke behersker alle 17 språk, har vi dessuten innhentet uttalelser fra samvittighetsfulle og kunnskapsrike konsulenter.

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk.  Det utdeles normalt to priser hvert år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur. Prisen består av en statuett med plakett (en fole lagd av kunstneren Ørnulf Bast) og kr 50 000.

Bastianprisen ble første gang utdelt i 1951.  I 1984 ble Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur opprettet. Fra og med 2006 presenteres en kortliste/finaleliste til Bastianprisen. Det er ingen kortliste/finaleliste til Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur. Prisoverrekkelsene finner sted torsdag 25. september under feiringen av oversetternes skytshelgen St. Hieronymus