Bastianprisen 2018 er tildelt Mikael Holmberg for oversettelse fra finsk av Elias Lönnrots «Kalevala», utgitt på Orkana forlag. Prisen ble delt ut under feiringen av oversetternes skytshelgen St. Hieronymus 27. september.

Fra komiteens begrunnelse:

«Noen oppgaver er store. Andre er større. Oppgaven denne oversetteren – som ganske snart skal nevnes ved navn – ga seg i kast med for noen år siden, tilhører de sistnevnte. En livsoppgave nærmest. Lykkelig da at resultatet er blitt Bastian-prisverdig.

Oversetteren har måttet håndtere mange krevende utfordringer, og har svart på dem med en språklig vitalitet og friskhet som slår en leser med det samme. Verket, et episk diktverk med et mylder av mytologiske skikkelser, av sjamaner og trollmenn, av mektige mødre og tafatte fedre, er gjendiktet til et smidig og moderne norsk preget av musikalitet og rytmisk velklang. For klang og rytme og dynamikk er sentrale elementer i det finske nasjonaleposet Kalevala, som altså er diktverkets navn. På sine mange reiser samlet legen og folkeminnegranskeren Elias Lönnrot sagn og sanger, et materiale han deretter redigerte og formet til et samlet verk, som forelå i sin endelige versjon i 1849.

Kalevala-eposet handler om verdens skapelse og den finske kulturens opphav, ikke bare fortalt gjennom mytologiske skikkelser og overnaturlige krefter, men også gjennom alminnelige menneskers gleder og sorger, savn og nød, noe som uten tvil har bidratt til å holde interessen for verket levende frem til i dag gjennom et utall oversettelser til mange språk. Disse sangene har nå for første gang funnet veien til bokmål, etter en imponerende, men ikke fullstendig, gjendiktning til norsk folkemål av Albert Lange Fiflet i 1967. Det som utmerker denne nye oversettelsen, er ikke bare at den er komplett, ikke bare at den er moderne, men at den i så stor grad løfter innholdet frem og lar språket tjene som et instrument for fremstillingen av de mange dramatiske historiene. Oversetteren har funnet en uttrykksform som klar og rytmisk følger handlingens mange stryk og bekkefar, og han skriver med en lekenhet og sanselighet som gjør historiene levende for oss i dag, og vel også i morgen.

Komiteen mener at denne gjendiktningen av Kalevala behandler eposet med den respekten det fortjener, og at oversetteren besitter den meddiktende evnen som kreves av den som vil seg så vondt og vel som å gyve løs på et storverk som dette.»

Mikael Holmberg (f. 1961) er opprinnelig fra Finland, men har bodd i Norge siden 1978. Han er utdannet illustratør og har gitt ut tegneserier og barnebøker og skrevet en mengde sangtekster for seg selv og andre. Holmberg har vært redaktør for kunstmagasinet SIRKEL siden 2011.

Holmbergs oversettelse «Kalevala»er den første til bokmål og av den fullstendige 1849-utgaven. Den tidligste utgaven av nasjonaleposet ble oversatt til nynorsk av Albert Lange Fliflet, som i 1968 også ble tildelt Bastianprisen for arbeidet.

Årets Bastiankomité har bestått av Birgit Bjerck, tidligere redaktør for oversatt litteratur i Pax Forlag og Forlaget Oktober, og Guro Dimmen og Christian Rugstad fra Norsk Oversetterforening. Det ble påmeldt 60 bøker til prisen.

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk. Det utdeles normalt to priser hvert år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur. Fra og med 2006 presenteres en kortliste til Bastianprisen.

Bastianprisen har vært delt ut siden 1951, Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur siden 1984. Prisen består av en statuett og kr 50 000.