Kyrre Haugen Bakke er tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur 2009 for oversettelsen av Nick Hornbys «Slam», (Ashehoug, 2008).

Komiteen uttaler: Oversetteren har på en forbilledlig måte overført bokas tydelige, ungdommelige fortellerstil til norsk, og oversettelsen som helhet er uanstrengt, leken og preget av overskudd og oppfinnsomhet i sin bruk av muntlige norske ord og konstruksjoner.


Komiteen har bestått av Tore Aurstad, Fartein Døvle Jonassen og Kari Sverdrup.