Årets Bastianpris i kategorien barne- og ungdomslitteratur er tildelt Kari Bolstad for oversettelse fra svensk av Johan Theorins fantasybok for barn Slaget om Salajak utgitt på Gyldendal.

Komiteens begrunnelse:

«Juryen har bestått av Kyrre Haugen Bakke og Heidi Grinde fra Norsk Oversetterforening og Steffen Sørum fra Norsk Barnebokinstitutt.

Det var anmeldt ni kandidater til prisen. I tillegg har juryen, godt hjulpet av Oversetterforeningen og Steffen Sørum, plukket ut ytterligere sju bøker til vurdering. Disse seksten har dekket et vidt spekter, fra bildebøker og tegneserieromaner til tradisjonelle barne- og ungdomsbøker. Og en enstemmig jury har funnet en verdig vinner.

Også i år er det en fantasyroman som har gått til topps. Men denne gangen en norrøn fortelling fra overgangen mellom vikingtid og middelalder, der en hær bestående av tyske leiesoldater og norske og svenske bondesoldater rykker fram gjennom et geografisk gjenkjennelig Sverige for å kjempe mot troll og uhyrer og onde feer som holder til i Norrland. Det dreier seg altså om en oversettelse fra svensk.

Oversetteren har vært trofast mot forfatteren og lagt seg tett opp til originalen, og derfor greid å gjenskape originalens korthugne sagastil som er så riktig i denne teksten. Men selv med denne nærheten til originalen har oversetteren elegant unngått enhver svesisme. Teksten er blitt norsk tvers igjennom. En oversetter som navigerer så fjellstøtt mellom to tross alt så like språk, viser et bunnsolid kjennskap både til kildespråket og sitt eget.

Samtidig har oversetteren også på stilsikkert vis gjort teksten til sin egen. Hen har utnyttet de muligheter det norske språket gir, blant annet ved å legge inn radikale former som kler teksten utmerket. Dessuten har oversetteren lagt inn arkaiske ord og vendinger som «pløgsle» og «det leiter på». Originalens «djuphosta» er blitt til «svinnsott». Og når det gjelder de mange fantasifulle banne- og skjellsordene i teksten, har oversetteren sluppet seg løs, oversatt fritt og laget storartede norske ord: Hundelort! Hånstaur! Rævtass!

Resultatet er en bok der teksten flyter lett og er god å lese. Det virker så enkelt – men er et resultat av nøyaktig arbeid og mye omtanke fra oversetterens side.

Bastianprisen 2020 for en fremragende oversettelse av en barne- og ungdomsbok tilfaller oversetteren av Johan Theorins Slaget om Salajak – Kari Bolstad.»

Kari Bolstad (f. 1950) har oversatt over 100 titler fra svensk og tysk. Full produksjonsliste finnes her.

Bastianprisen ble overrakt 24. september, video kan sees her.

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk. Det utdeles normalt to priser hvert år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur. Fra og med 2006 presenteres en kortliste til Bastianprisen. Det er ingen kortliste til Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur.

Bastianprisen har vært delt ut siden 1951, Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur siden 1984. Prisen består av en statuett og kr 50 000.

Foto: Olav Urdahl