Bibliotekvederlaget er et årlig vederlag Staten representert ved Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) betaler for verk utgitt i Norge som lånes ut i offentlige biblioteker. Vederlaget, som i 2024 er på totalt 162,1 millioner kroner, fordeles til godkjente fond.

Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget har på vegne av de 28 fondene som mottar bibliotekvederlag inngått ny bibliotekvederlagsavtale med KUD for perioden 2025-2034.

Beregningsprinsippene som ble fremforhandlet i 2019 videreføres og sikrer at vederlaget vokser. Tidligere fulgte vederlaget antall fysiske eksemplarer i bibliotekenes samlinger, mens det nå følger bestanden av unike verk tilgjengelig for utlån, i tillegg til at vederlaget reguleres etter konsumprisindeksen.
Til tross forståelse for utvalgets argumenter, ble vederlaget dessverre heller ikke denne gangen tilført friske midler, men i urolige politiske og økonomiske tider er forhandlingsutvalget godt fornøyd med en avtale som strekker seg gjennom flere stortingsperioder og dermed sikrer kunstnerorganisasjonene og kunstnerne forutsigbarhet.
Bibliotekvederlaget er NOs viktigste økonomiske kilde til stipender og andre tiltak som skal komme skjønnlitterære oversettere til gode.

Forhandlingsutvalget har bestått av:
For de faglitterære: Arne Vestbø, NFFO (leder)
For de skjønnlitterære: Hilde Lyng, NO og Elin Øy, DnF
For musikkfeltet: Ole Henrik Antonsen, NOPA
For filmfeltet: Marianne Kleven, NFV
For de visuelle: Yngvild Greiner, NBK