Høringsfristen for forslag til Lov om omsetning av bøker er gått ut. Bransjeaktørene har sendt sine innspill til Kulturdepartementet som etter planen legger lovforslaget frem for Stortinget før sommeren.

Formålet med en boklov er å legge til rette for et bokmarked som speiler bredde, mangfold og kvalitet i norsk og oversatt litteratur. Norge er et lite land og norsk er et utsatt språk. Det er ingen selvfølge at det skrives, selges og leses et stort antall bøker av høy litterær kvalitet. For våre medlemmer er det vesentlig med et bredt utvalg av utgivelser som genererer oppdrag, og til dette behøver et mangfold av både større og mindre forlag. Fastpris og rettferdig tilgang til bokmarkedet for alle forlag er derfor essensielt for å opprettholde og styrke oversetternes vilkår og den oversatte litteraturen. NO er alt i alt tilfreds med det lovforslaget som nå legges frem og som kommer i en tid der bransjen er i rask omstilling. Vi har støttet at loven skal omfatte alle publiseringsformater og være teknologinøytral, men ber om at departementet følger med på nye strømmetjeneste som innebærer tilbud utover eksemplarabonnement, slik vi har kommentert i innledningen til høringssvaret. Vi må sikre at vi har en lov som kan fange opp morgendagens løsninger og muligheter.


Her kan du lese hele høringssvaret