IASS (International Association for Scandinavian Studies) er en internasjonal organisasjon for forskning på nordisk litteratur. Organisasjonen ble etablert i Cambridge i 1956 og hvert annet år arrangeres det en konferanse. Denne ambulerer mellom land i Norden og land utenfor Norden. I 2004 var den i Wien, i 2006 Turku/Åbo og i 2008 Gdansk.
Konferansen samler deltakere fra mange land, og bidragene holdes på norsk, svensk, dansk og engelsk. IASS har som mål åvære en åpen og uformell møteplass for ulike forskergenerasjoner og forskningstradisjoner.
I 2010 er det Språk- og litteraturcentrum, Universitetet i Lund som er vertskap for konferansen, som finner sted i perioden 3. til 7. august 2010.
Årets tema er ”TRANSLATION − ADAPTION, INTERPRETATION, TRANSFORMATION”
Skandinavister og andre interesserte er hjertelig velkomne til å sende inn abstracts. Frist for innlevering er 15. januar 2010. Mer informasjon finner du her

Flere opplysninger finner du HER