Vi minner om: Norsk Oversetterforenings stipender 2021 – utlysning

Alle oversettere av bøker i offentlige bibliotek er søknadsberettiget til bibliotekvederlag, og Norsk Oversetterforening fordeler kollektive bibliotek- og kopieringsvederlagsmidler til skjønnlitterære oversettere i form av stipender. Stipendene tildeles etter søknad (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer), og stipendkomiteen avgjør stipendtildeling og omfang etter skjønnsmessig vurdering. Stipendtildeling er ikke avhengig av medlemskap i foreningen.

Søknadsfrist: fredag 16. oktober kl. 13.00. Les mer

Statsbudsjettet 2021

– 100 millioner til midlertidige kunstnerstipend, men ingen økning i innkjøpsordningene

Hilde Lyng, leder i Norsk Oversetterforening

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja la 7.10 frem forslag til kulturbudsjett for 2021.

Det er gledelig at regjeringen har satt av 100 millioner til en midlertidig økning i kunstnerstipendene. Økningen tilsvarer 309 ordinære arbeidsstipendhjemler, samt 4 langvarige stipender. Størrelsen på ordinære arbeidsstipend økes også fra 276 805 kroner til 283 210 kroner og følger således lønnsutviklingen i Norge. Kunstnerstipendene er svært viktige for at det skapes kunst i Norge, og det hadde derfor vært ønskelig at økningen kunne være permanent og sikre mer stabile forhold, men som videreføring av Covid-19-krisepakken, er dette et tiltak som treffer godt. Les mer

Fordelingstvisten om bibliotekvederlaget – NO anker til voldgiftsretten sammen med NBU og NDF

Fordelingstvisten om bibliotekvederlaget har preget skribentorganisasjonene i lengre tid. Da forhandlingene organisasjonene imellom ikke førte frem, ble det overlatt til Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget å treffe et fordelingsvedtak, som ble meddelt organisasjonene 5. august. I vedtaket ble Forfatterforbundet tilkjent midler som hittil har kommet kunstnergruppene barne- og ungdomsbokforfattere, dramatikere og oversettere til gode. Dersom en eller flere av organisasjonene ikke godtar vedtaket, er ordningen slik at fordelingstvisten ankes til voldgiftsretten, som så treffer en endelig avgjørelse. Organisasjonene ble gitt frist til å anke innen 5. oktober.

Styrene i Norsk Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norske Dramatikeres Forbund har nå enstemmig vedtatt at Forhandlingsutvalgets vedtak om fordeling av bibliotekvederlaget mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene skal ankes til voldgiftsretten.

Foreningene ønsker fortsatt å stå samlet om argumentasjonen, og sendte 1. oktober en felles stevning til Kulturdepartementet. Voldgiftsretten skal ta stilling til fordelingen for årene 2019–2021, og dommen vil være endelig og bindende og ha presedens for kommende avtaleperioder.

Det er viktig for våre tre foreninger å få et resultat og en begrunnelse som gir prinsipielle holdepunkter for den videre fordelingen. Vi er av den oppfatning at Forfatterforbundet ikke er representative for våre kunstnergrupper, og derfor ikke bør tilkjennes midler som det hittil har vært enighet om skal gå til barne- og ungdomsbokforfattere, dramatikere og skjønnlitterære oversettere.

 

Gratulerer med Hieronymus-dagen!

Norsk Oversetterforening er ikke alene om å feire oversetterne og Hieronymus-dagen. Våre søsterorganisasjoner Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) har tradisjonen tro delt ut sine oversetterpriser. Les mer

Velkommen til årets Bastian-utdeling

Bastian-prisene 2020 ble overrakt i Slottsbiblioteket på Nasjonalbiblioteket torsdag 24. september.

Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur ble overrakt av Heidi Grinde, og Bastianprisen for voksenbok ble overrakt av Inger Gjelsvik. Det var en fin tilstelning i et vakkert rom, og prismottakerne ble gjort stas på. Vi håper det vil være mulig å avholde et Bastian-treff i løpet av høsten der de begge kan få fortelle om arbeidet med oversettelsene av prisbøkene.

Vi gratulerer årets prismottakere! Se hele utdelingen her.

Les mer

Bastianprisen 2020

Her på Nasjonalbiblioteket i første etasje bak vinduet, i selveste Slottsbiblioteket, har det skjedd: Bastianprisene for 2020 er overrakt foran et lite publikum. Seansen ble selvfølgelig behørig filmet, og i morgen kl. 12 er du invitert til å overvære årets Bastian-utdeling her på denne nettsiden. Følg med, følg med – dette blir en spennende og hyggelig opplevelse.