The European Council of Literary Translators’ Associations (CEATL), The European Federation of Journalists (EFJ) og The European Writers Council (EWC) ber nå om støtte fra europeiske myndigheter i kampen for demokrati og frihet i Belarus og for å gi asyl og humanitær støtte til dem som flykter fra landet.

BELARUS: RADICAL CRACKDOWN AGAINST THE FREE WORD

#standwithBelarus #FreeWordsBelarus