Som et ledd i profileringsarbeidet til CEATL (Conseil européen des asscoiations de traducteurs littéraires) har arbeidsgruppen for synlighet (Visibility group) laget et e-Kort med tekst på språket i de enkelte medlemslandene, for utsendelse på den internasjonale oversetterdagen 30. september.