Har du hørt om den arabiskspråklige fabelsamlingen Kalila og Dimna?

Den ble utgitt i norsk oversettelse for første gang i 1880 takket være Christopher Holmboe, som var den første norske professoren i østerlandske språk. Dette er til dags dato den eneste norske utgaven av verket, og ifølge Gunvor Mejdell er dette Holmboes utvilsomt viktigste oversettelse.

«Det blir hevdet at med hensyn til utbredelse og oversettelser, er det bare Bibelen som kan måle seg mot dette verket,» skriver hun og videre: «Flere av fortellingene slår en som umiddelbart relevante og med overføringsverdi til dagens politiske konflikter, nasjonale som internasjonale: smiger og bakvaskelser, omskiftelige allianser, det å innynde seg hos maktpersoner, men også fall fra nåde, kynisk utnyttelse av nettverk, intriger og opportunisme versus vennskap, troskap og ærlighet.»

Les mer om denne oversettelsen og om Holmboes øvrige virke i Norsk Oversetterleksikon.