Litteraturtidsskriftet Bøygen inviterer til samtale om språkets stedlige forankring og oversetterens ståsted litteraturen. Oversetterne Tom Lotherington og Bente Christensen samtaler med stipendiat Ida Hove Solberg om fransk litteratur oversatt til norsk. Arrangementet finner sted på Litteraturfestivalen STED på Frederikkeplassen på Blindern fredag 11. september kl. 18.45.

Michel Houellebecqs Underkastelse har skapt debatt, også i den norske offentligheten, med skildringa av et muslimsk styrt Frankrike i 2022. Spoler vi tilbake til 1949, rysta Simone de Beauvoir ved grunnvollene i kjønnsbestemte forestillinger med Det annet kjønn. Til tross for store forskjeller i format, tematikk og motiv, har begge verkene utløst et offentlig ordskifte. Til felles har de også et nytt blikk på grupper som, særlig fra forfatternes ståsted, har blitt og blir definert av sin rolle som ”de andre” i forhold til den dominerende gruppa. Verkene går i dialog med samfunnet, og oversettelsene fra fransk til norsk er ei forutsetning for at det skal gå an i Norge. Hvilken betydning har de norske oversettelsene av disse verkene?

Hva skjer med litteraturen når verkets stemme endrer ståsted? Hva skal veie tyngst i gjengivelsen – den stilistiske egenarten eller gjengivelsen av det originale innholdet? Språk er prega av sitt stedsspesifikke, historiske og kulturelle opphav. Oversetteren er en mellomperson, og gjør teksten tilgjengelig for flere lesere. Men hvordan blir den gjendikta litteraturen påvirka av oversetterens ståsted og forutsetninger?

Bøygen inviterer til samtale mellom to oversettere og en stipendiat, som alle befatter seg med oversettelse fra fransk til norsk. Tom Lotherington er aktuell med oversettelsen av Michel Houellebecqs Underkastelse. Han har et rikt virke som forfatter og oversetter bak seg. Den breie erfaringa i oversettervirket gjelder også Bente Christensen. Hun står blant anna bak en av oversettelsene til det feministiske standardverket Det annet kjønn av Simone de Beauvoir. Norske oversettelser av Det annet kjønn er også gjenstand for forskninga til Ida Hove Solberg, som er stipendiat ved UiO. Samtalen ledes av Kristin Buvik Sivertsen fra Litteratur på Blå. Litteraturtidsskriftet Bøygen er drevet på frivillig basis av masterstudenter i litteratur ved UiO.

Tom Lotherington, Kristin Buvik Sivertsen og Bente Christensen

Tom Lotherington, Kristin Buvik Sivertsen og Bente Christensen

 Les på Facebook

Festivalens nettside