«Det Norske Akademis pris til minne om Thorleif Dahl går i år til en av våre fremste skjønnlitterære oversettere, Merete Alfsen. Siden debuten i 1981 har hun oversatt nærmere nitti bøker. Sentralt i hennes oversettergjerning står forfattere som Ali Smith, Alice Hoffman, Amy Tan, Jane Austen og Virginia Woolf.

Før hun ble oversetter på hel tid arbeidet Merete Alfsen i studietiden frilans i NRK som sendeleder i TV og programleder i Nitimen og Reiseradioen. Hun har også vært fast litteraturanmelder i Dagbladet.

Akademiets pris gis hvert år til en forfatter eller oversetter for fremragende bruk av det riksmål som etter de siste rettskrivningsreformer faller sammen med offisielt bokmål i sin moderate variant. Prisen på kr 100 000 overrekkes på årsfesten til Det Norske Akademi for Språk og Litteratur 21. november.»

Det Norske Akademis Pris til minne om Thorleif Dahl utdeles årlig. Den er innstiftet og finansiert av Thorleif Dahls Kulturbibliotek, der halve styret oppnevnes av familien Dahl og halve av Det Norske Akademi. For tiden er Kitty Dahl styreleder. Prisen tildeles etter innstilling fra Akademiets priskomité, som for tiden består av Hilde Sejersted, Helene Uri og Rune Slagstad. Prisen er en påskjønnelse for fremragende skjønnlitterært eller faglitterært forfatterskap på riksmål, eller oversettelse til riksmål av skjønnlitteratur eller faglitteratur. Fra og med 1991 er prisen på 100 000 kroner. Prisen utdeles under Akademiets årsfest i november.

Foto av Merete Alfsen og Nils Heyerdahl

Prisvinner Merete Alfsen og Det Norske Akademis preses Nils Heyerdahl

Merete Alfsens takketale

Kulturnytt 21.11.16: Merete Alfsen

Prisutvalgets innstilling kan du lese HER