Tove Bakke er tildelt Det skjønnlitterære oversetterfonds pris 2022 for sitt samlede virke som oversetter fra blant annet fransk og spansk.

Prisen ble delt ut under Norsk Litteraturfestival torsdag 2. juni. Juryen uttaler at Bakkes oversettelser «preges av stor kunnskap, imponerende oppfinnsomhet og en blodvarm kjærlighet til det norske språket».

Tove Bakke (f. 1954) har oversatt over 60 verk i ulike sjangre, fra hele sju forskjellige språk. «Samtlige av hennes oversettelser kjennetegnes av en vilje til å bevare originalenes fremmedhet. Samtidig tar hun i bruk et usedvanlig levende norsk, hennes setninger ligger alltid lett i munnen. Årets prisvinner har skjenket oss verdenslitteratur i norsk språkdrakt, blant annet som gjendikter av store poeter som chilenske Gabriela Mistral og spanske Federico García Lorca. Men hun har også noe av æren for at franske Anna Gavaldas romaner inngår blant tidenes største bestselgere på nynorsk.»

Juryen trekker også frem Bakkes sjangermangfold som en kvalitet ved hennes oversetterskap. Hun har i tillegg til romaner og lyrikk oversatt en rekke barnebøker og et tyvetalls teaterstykker, og hun ble i fjor tildelt Rosettaprisen for beste sakprosaoversettelse.

«Årets prisvinner har kalt seg selv en ‘ord-oskeladd’. I et intervju sier hun at hun er ‘ein setningselskar med innebygd parabol for ord’, som hvor enn hun drar lever ‘intravenøst språkleg’. Med andre ord er det kanskje ikke så rart at denne språklige Askeladden er blitt en svært produktiv gjendikter og oversetter.»

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris består av kr 50 000 kroner og et diplom. Juryen har bestått av Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet, Tone Selboe, Universitetet i Oslo, og Asbjørn Øverås, tidligere redaktør for oversatt litteratur.

Juryens begrunnelse:

Årets prisvinner har kalt seg selv en «ord-oskeladd». I et intervju sier hun at hun er «ein setningselskar med innebygd parabol for ord», som hvor enn hun drar lever «intravenøst språkleg». Med andre ord er det kanskje ikke så rart at denne språklige Askeladden er blitt en svært produktiv gjendikter og oversetter. Årets prisvinner har oversatt over 60 verk i ulike sjangre, fra hele sju forskjellige språk. Samtlige av hennes oversettelser kjennetegnes av en vilje til å bevare originalenes fremmedhet. Samtidig tar hun i bruk et usedvanlig levende norsk, hennes setninger ligger alltid lett i munnen. Årets prisvinner har skjenket oss verdenslitteratur i norsk språkdrakt, blant annet som gjendikter av store poeter som chilenske Gabriela Mistral og spanske Federico García Lorca. Men hun har også noe av æren for at franske Anna Gavaldas romaner inngår blant tidenes største bestselgere på nynorsk.

Årets prisvinner er Tove Bakke.

«Alt begynner og slutter med lyden av språk», har en annen Mistral-gjendikter, den amerikanske forfatteren Ursula K. Le Guin, skrevet i et essay. Le Guin minner oss om at språkets grunnleggende elementer er fysiske, at de består av «lyden ord lager og rytmen de inngår i». Og å være lydhør er kanskje særlig gjendikterens fremste utfordring. I den svenneprøven utvalget av Gabriela Mistrals dikt, Alle skulle bli dronning fra 2007, må ha vært for Bakke, løser hun oppgaven med fintfølelse. Spennet mellom det hverdagslige og det høystemte, som er så sentralt i mange av Mistrals dikt, har Bakke klart å gjenskape med bravur. I hennes gjendiktninger knirker det sjelden i formuleringene; Bakke tar seg de nødvendige friheter for å omskape den poetiske originalen, men bevarer samtidig rytmefølelsen.

Som prosaoversetter er Bakke som nevnt særlig kjent for å ha oversatt franske Anna Gavalda. Det hennes arbeid med Gavaldas romaner og novellesamlinger kanskje særlig viser, er at storartede oversettelser ikke trenger å forutsette en litterært kompleks original. I Gavalda-oversettelsene demonstrerer Bakke hvor godt hun behersker en freidig, muntlig stil. Uttrykk som «føkk» og «oie meg» opptrer hyppig i disse utgivelsene, som også har latt Bakke finne fram til overskuddspregede nyord som «jåleyngel». Juryen vil også trekke frem Bakkes oversettelser av amerikanske Paula Fox, som hun i 2019 ble nominert til Bastianprisen for. Bakkes lydhørhet får strekt seg i gjengivelsen av en forfatter som bruker mange ulike tonearter i sine romaner; Fox kan være vittig og nærmest spydig, samtidig som det ofte ligger en nærmest sår varme i hennes fortellerstil. Vi må unne oss noen eksempel fra romanen Guden for mareritt. «The enevelope suggested disaster more than my mother kneeling on the floor, weeping.» Slik kan en karakteristisk formulering fra Fox lyde, og Bakke har gjenfunnet denne snerten i sitt bud på setningen: «Det lyste meir katastrofe av konvolutten enn av mor mi som låg på kne og hulka.» Et annet sted oversetter hun «as if she slapped me» med «som om ho hadde gitt meg ein øyrefik». En ørefik er definitivt mer norsk enn et klaps! Selv om det kan lyde ubetydelig, viser det hvor selvstendig og rådsnar Bakke kan være.

Denne prisens domene er skjønnlitteratur for voksne, men vi vil også trekke fram Bakkes sjangermangfold som en kvalitet ved hennes oversetterskap. Hun har oversatt en rekke barnebøker – og mottatt Bastianprisen for en av dem. Hun har oversatt et tyvetalls teaterstykker, og i høst mottok hun Rosettaprisen for oversettelsen av en sakprosautgivelse, Emmanuel Carrères Riket, en svimlende fortelling om kristendommens opprinnelse. I sin virksomhet plukker Bakke opp alle sjangre, og er slik med på å gjøre litteraturen vår rikere.  

Da Bakke i 2009 – som første oversetter – var Festspeldiktar på Dei nynorske festspela, nevnte hun at hun var redd for å få en egen, særpreget stil som oversetter. Til det vil juryen si at Bakkes oversettelser først og fremst preges av stor kunnskap, imponerende oppfinnsomhet og en blodvarm kjærlighet til det norske språket. «I dikta mine går eg på havet», heter det i et dikt av kubanske Dulce María Loynaz, som Bakke har gjendiktet: «I dikta mine går eg på havet / går eg på bølgjer fødde av andre / bølgjer atter av andre fødde.» Også Tove Bakke holder seg i aller høyeste grad flytende i sine oversettelser, der hun som en nyskapende Askeladd spaserer gjennom andres ord.