Den midlertidige avtalen om e-bokutgivelse, opprinnelig datert 15. desember 2010, er blitt forlenget flere ganger. I desember 2013 prolongerte vi den for kun tre måneder, i håp om at knapp tidsfrist ville virke positivt på viljen til å finne fram til en bedre avtale. Pr. i dag står partene altfor langt fra hverandre til at det er håp om enighet før 1. april. Den norske Forleggerforening og Norsk Oversetterforening/Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er derfor enige om at vi forlenger den midlertidige avtale ytterligere tre måneder, til 1. juli 2014.

E-bokavtale