«Elevine Heede er, sammen med Lina Sandell, kanskje den viktigste kvinnelige bidragsyteren til norsk/nordisk salmesang i det 19. århundre. Med sine mer enn 200 oversettelser av salmer og andre kristne sanger, bidro hun sterkt til å gjøre salmetekster av engelske og amerikanske salmediktere kjent for norske kristne.»

Dette skriver Nils-Petter Enstad, som i fjor ga ut en biografi om Elevine Heede. Metodistkirken var en stor del av hennes liv, og arbeidet med å skrive, oversette og undervise i språk var i stor grad i tilknytning til kirken.

Les mer om henne i Norsk Oversetterleksikon.