Oversetterbloggen ønsker godt nytt år med en rute fra Frode Øverlis Rutetid:

(Opprinnelig trykket i VG)