Årsmøtet 2009 vedtok 28.3. en endring i vedtektene for Bastianprisen.Etter en lang diskusjon med mange engasjerte innlegg, ble styrets forslag til endringer i bastianvedtektene avvist av årsmøtet. Forslag fra salen om å stryke punkt 4 som åpnet for å gi prisen til en oversetter som gjennom lengre tid har utmerket seg ved fremragende oversettesler, ble derimot vedtatt.