Pressemelding fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen

Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen er nå enige om innholdet i en ny bokavtale. Den bygger på dagens avtale og skal legge til rette for å bevare og utvikle norsk språk, samtidig som den stimulerer innovasjon og konkurranse i et lite språkmarked. Det er også innarbeidet prinsipper for forhandlingene mellom forlag og bokhandel blant annet for å ivareta mindre aktører.

– Flere utredninger har bekreftet at dagens bokavtale er vellykket og bidrar til å nå målene i litteraturpolitikken. Den nye avtalen reflekterer dette, sier Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen.

– Den nye bokavtalen legger til rette for en spennende utvikling i norsk bokbransje i årene som kommer. Bokavtalen er et av de viktigste virkemidlene for å sørge for at norsk språk, norsk litteratur og norske aktører kan hevde seg i en stadig sterkere global konkurranse, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

Regjeringen varslet i høst at de ville trekke bokloven. Samtidig signaliserte de at de ville videreføre fastprissystemet. Fastprissystemet har i lang tid vært benyttet som et av de viktigste litteraturpolitiske virkemidlene i mange land i Europa. I Norge har vi mange tiårs erfaring med dette. De to utredningene av bokmarkedet i 2012 bekreftet at den norske fastprisordningen har fungert godt med tanke på å opprettholde et bredt boktilbud. Sammenlikner vi med andre land i Europa som benytter fastprissystemet som et viktig litteraturpolitisk virkemiddel, er den norske fastprisen det mest liberale med den korteste fastprisperioden og en av de høyeste sluttkunderabattsatsene.

Forhandlingene mellom foreningene er nå avsluttet og ny bokavtale er oversendt Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Avtalen er ment å tre i kraft 1.1.2015 når den nåværende avtalen løper ut.

20. mars 2014

Vedlegg:

Bokavtalen 2015

Oversendelsesbrev Bokavtalen 2015

Beste hilsener
Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen