«Når man setter en vittig og uforskammet skribent til å oversette en like vittig og uforskammet skribent, så må resultatet bli noget ganske enestående. Eller for å holde oss til det konkrete tilfelle: Erling Winsnes har av Aschehoug fått i opdrag å oversette Maurice Bedels ‘Philippine’, en bok om en ung fransk pikes oplevelser i Mussolinis Italien. Man har med andre ord en høist pussig bok i vente, når oversettelsen kommer til høsten.»

Dette stod å lese i Aftenposten da den kjente rabulisten Erling Winsnes skulle debutere som oversetter i 1931. Fire år senere døde han bare 42 år gammel etter en mislykket lungeoperasjon. Det ble skrevet flere fyldige nekrologer og med tiden utgitt hele to monografier om Erling Winsnes’ mangfoldige liv og virke, men knapt noe sted er det nevnt at han også var oversetter, skriver Tom Lotherington.

Les mer om denne ukjente siden ved Winsnes’ liv i leksikonet.