Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid

Foreningen vil også i neste periode videreføre det tette nordiske samarbeidet i så vel fagpolitiske som faglige saker, både gjennom NFOR (Nordisk Forfatter- og Oversetterråd) og det mer uformelle samarbeidet de nordiske oversetterforeningene imellom. I tillegg vil foreningen engasjere seg i de tre internasjonale foreningene,

  • den europeiske sammenslutningen av europeiske oversetterforeninger, CEATL
  • EWC, som er høringsorgan for EU og
  • det verdensomspennende FIT

Gjennom disse medlemskapene vil vi følge med på rettighetssituasjonen og lovgrunnlaget for oversettere i andre land.

Foreningen vil også arbeide for å gjøre disse organisasjonene i størst mulig grad representative, og gjøre en innsats for å styrke solidariteten på tvers av landegrensene, i tillegg til å søke bilateralt samarbeid om enkeltsaker når det er ønskelig.

NORSK OVERSETTERFORENING