Kulturpolitisk arbeid

Kulturpolitisk arbeid

Lobbyvirksomhet og vedlikehold og styrking av foreningens kontakt med kulturpolitiske myndigheter blir viktig, for å sikre at vi får informasjon om mulige endringer i tide til å kunne påvirke dem.

Foreningen skal:

  • arbeide for å sikre og utvide oversetterens opphavsrett og motvirke uønskede endringer, bla. under revisjonen av åndsverksloven 2009.
  • arbeide for å sikre og utvide innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur
  • arbeide for å utvide antallet statlige arbeidsstipend

NORSK OVERSETTERFORENING