Profilering og synliggjøring

Profilering og synliggjøring

Det er viktig for foreningen å være synlig. Den som er usynlig, kan lett miste sine rettigheter. Men synlighet styrker ikke bare vår posisjon overfor våre motparter, den styrker også vår profesjonsstolthet.

Foreningen skal :

  • synliggjøre oversetteren som opphavsmann med klart definerte rettigheter, og som en utøver av et fag som krever høyt spesialisert kompetanse
  • arbeide for å øke forståelsen hos myndigheter og i offentligheten for øvrig, for oversatt litteraturs nødvendighet for norsk språk og kultur
  • strebe etter å være en aktiv deltaker i kulturdebatten, og ha som mål å markere oversetterne
  • som en selvfølgelig del av det litterære bildet på linje med de norske forfatterne

NORSK OVERSETTERFORENING