Fredag 9. og lørdag 10. februar 2018 arrangerer foreningen et seminar for oversettere som arbeider med romanske språk (til og fra) – fransk, italiensk, portugisisk, rumensk og spansk.

Seminaret innledes fredag formiddag med et foredrag ved franskoversetter Thomas Lundbo om syntaktisk representasjon. Neste foredragsholder er Vesaas-kjenner Juan Gutiérrez-Maupomé, som vil gi et innblikk i oversetterens hodebry med å ivareta norsk språkmangfold på spansk. Lørdag vil forsker Giuliano D’Amico fortelle om Ibsen og Hamsun i oversettelse til italiensk, før seminaret avsluttes med lunsj.

I tillegg til foredragene vil seminaret bestå av tekstnært gruppearbeid i flere bolker, basert på to korte tekster som oversettes i forkant. Hjemmeoppgaven er obligatorisk for å delta på seminaret. Som man ser av programmet, vil det arbeides både i språkvise grupper og på tvers av språk. Ellers håper vi at felles måltider blir en god anledning til sosialt samvær og ivrige diskusjoner.

Frist for bindende søknad: 15. desember 2017

Nærmere informasjon og søknadsskjema finner du HER