Bokhylla.no er et nytt formidlingsprosjekt i regi av Nasjonalbiblioteket. Her skal litteratur fra tre tiår gjøres digitalt tilgjengelig for brukere i Norge, nemlig 1790-, 1890- og 1990-årene. Prosjektet er en oppfølger til det såkalte Nordområdepiloten, hvor 1 400 bøker og tidsskriftartikler knyttet til Nordområdene, ble tilgjengeliggjort. For Norsk Oversetterforening er det av interesse å merke seg at mens Nordområdeprosjektet kun omfattet tekster skrevet på norsk, og i all hovedsak faglitteratur, vil også oversatte skjønnlitterære tekster få en plass i bokhylla.no.

Om litteraturen fra 1790- og 1890-tallet stort sett har falt i det fri, er litteraturen fra 1990-talet fortsatt opphavsrettslig beskyttet. Kultur- og kirkedepartementet nedsatte derfor en arbeidsgruppe for å forberede avtale- og vederlagssystemer for denne type tilgjengeliggjøring. I denne gruppen satt spesialråd Helge M. Sønneland (leder), Kultur- og kirkedepartementet, adm. direktør Yngve Slettholm, Kopinor og nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

Tanken er at det digitaliserte materialet som er vernet skal kunne leses på skjerm via Internett, men det vil ikke bli lagt til rette for nedlasting og utskrift av dette materialet. Materiale som er falt i det fri vil derimot være nedlastbart og mulig å skrive ut. Materialet vil kun være tilgjengelig for norske IP-adresser. Tjenesten vil være gratis for brukerne, da betaling for tilgjengeliggjøringen av materialet vil dekkes gjennom den kollektive avtalen som Kopinor på vegne av rettighetsorganisasjonene har inngått med Nasjonalbiblioteket. Denne avtalen ble undertegnet 23. april, og legger opp til at Nasjonalbiblioteket betaler en årlig sidepris på 56 øre for hver side som gjøres tilgjengelig.

Tilgjengeliggjøringen vil i første omgang skje for en tidsavgrenset prøveperiode, fra mai 2009 og ut 2011.

23. april, på Verdens bok- og opphavsrettsdag, møttes nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og administrerende direktør i Kopinor Yngve Slettholm for å undertegne avtalen.

Les mer om bokhylla.no HER

Yngve Slettholms kronikk i Aftenposten om prosjektet finner du her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3093212.ece