Den internasjonale oversetterføderasjonen FITs neste verdenskongress var planlagt avholdt på Cuba i desember i år (utsatt fra desember 2020). På grunn av koronasituasjonen og påfølgende internasjonale reiserestriksjoner har FIT besluttet at kongressen utsettes for andre gang, nå til juni 2022.

NO kommer tilbake med nærmere informasjon.