Den internasjonale oversetterføderasjonen FITs neste verdenskongress var planlagt avholdt på Cuba i desember i år. På grunn av koronasituasjonen og påfølgende internasjonale reiserestriksjoner har FIT besluttet å fremme forslag om at kongressen utsettes til juni 2022. NO kommer tilbake med nærmere informasjon.

Les mer på FITS nettside.