Er du interessert i litteratur? Har du to språk som du kan bruke om hverandre, både muntlig og skriftlig? Er et av dem kinesisk, polsk eller urdu?

Har du lyst til å bli oversetter?
Norsk er et lite språk i verdenssammenheng, og derfor er det spesielt viktig for oss som bor i Norge å få inntrykk fra den store verden. Den oversatte skjønnlitteraturen sier noe om hvordan det er å leve andre steder og til andre tider. Den forteller om andre mulige måter å føle på, tenke på og tro på. Litteraturen er kanskje den beste inngangsporten til forståelse av andre kulturer. Men skal litteraturen nå oss, må den oversettes, og i Norge er det altfor få som oversetter fra disse språkene.


Norsk Oversetterforening og Norsk kulturråd har derfor tatt initiativ til Flerstemt: Litterært oversetterkurs.


Deltakelse på kurset kan fint kombineres med arbeid og eller andre studier, men det krever engasjement og egeninnsats. Kurset er gratis.


Kurset har oppstart 15.–17. januar og vil gå over fem samlinger, hvorav tre helgesamlinger og kvelder i løpet av våren 2010. Se studieplan for mer informasjon. Du kan også henvende deg til Norsk Oversetterforening på telefon 22 47 80 90 eller på e-post post@translators.no.


Kursansvarlig: Hilde Lyng


Språkkonsulenter: Harald Bøckman (kinesisk), Knut Andreas Grimstad (polsk) og Jamshed Masroor (urdu).


Har du lyst til å være med på kurset, må du:

1. Oversette teksten fra ditt språk til norsk. 
Kinesisk  Polsk Urdu


2. Fylle ut søknadsskjema


3. Sende begge deler til post@translators.no eller Norsk Oversetterforening, Postboks 579 Sentrum, 0105 OSLO, innen 7. desember 2009. Merk e-posten ”Flerstemt”.


Lenker:


Søknadsskjema


Studieplan


Tekst til prøveoversettelse kinesisk


Tekst til prøveoversettelse polsk


Tekst til prøveoversettelse urdu


Flerstemt: Litterært oversetterkurs er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturråd og Norsk Oversetterforening


Kulturrådet 1.jpg logo_NOF.gif