Hovedmålet med kurset er å gi den enkelte deltaker så god kjennskap til det å oversette at hun etter endt kurs skal ha grunnlag for å ta stilling til om det er noe hun egner seg til og ønsker å fortsette med. Kurset skal også tjene som en rekrutteringsarena, der leder i samarbeid med fagkonsulenter/veiledere skal vurdere om deltakerne egner seg som oversettere og kan anbefales forlagene.

Søkere må levere en prøveoversettelse og en søknad innen 15. september. Tekst for prøveoversettelsen finner du nedenfor.
Studieplan
Søknadsskjema
Tekst for oversettelse fra vietnamesisk
Tekst for oversettelse fra hindi
Tekst for oversettelse fra BSK