Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Viktige datoer

Styremøter i 2021:  21. april, 19. mai, 16. juni, 25. august, 29. september, 20. oktober, 17. november og 15. desember. I 2022: 26. januar, 16. februar, 16. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2021: 13. april, 11. mai, 8. juni, 14. september, 2. november, 7. desember. I 2022: Stipendmøte 21.-23. januar med rådsmøte 23. januar, 1. februar.

Årsmøtet 2021 ble avholdt digitalt lørdag 20. mars.

Hieronymusfeiringen 2021 ble arrangert torsdag 30. september.

Høstseminaret 2021 ble avholdt fra fredag 1. til søndag 3. oktober.

Julemøte 2021 vil bli avholdt lørdag 27. november.

Årsmøtet 2022 avholdes lørdag 19. mars.

 

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING