Leders spalte

Leders spalte

Ika Kaminka. foto ved Blunderbuss

Foto: Blunderbuss

Kjære medlem

For en vår det har vært! Først gikk det både vinter og vår med høringer og innspill, lobbyering og protestering, uttalelser og utsettelser – og man kunne tro det aldri kom til å bli noen ny lov, men så, i mai, ble lov om opphavsrett til åndsverk endelig behandlet av Stortinget. 15. juni ble den sanksjonert i statsråd, og 1. juli trer den faktisk i kraft!

Undertegnede ble direkte høytidsstemt der hun satt forbløffende alene på galleriet på Stortinget 8. mai og fulgte debatten – den siste rituelle øvelsen – før lovforslaget ble stemt over. Vi har endt opp med en lov vi kan være fornøyd med, samt fire gode anmodningsvedtak som statsråden har lovet å følge opp.

Et annet av vårens høydepunkter var utdelingen av Det skjønnlitterære oversetterfonds pris, som tildeles for en oversetters samlede virke. I flere år er prisen blitt delt ut under festforestillingen på Norsk litteraturfestival på Lillehammer, og i år var det selveste kulturministeren som overrakte prisen til Kyrre Haugen Bakke. Det var et stort og høytidelig øyeblikk for hele oversetterstanden – ikke minst fordi Trine Skei Grande innledet med en kort hyllest av yrket vårt, om hvor viktige oversetterne er og hvilken samfunnsmessig betydning oversettelse har. De senere årene har gjort det til alt annet enn en selvfølge å ha en kulturminister som høres ut som om hun mener det hun sier når hun snakker om litteratur. Men det har vi nå.

Og det er ikke bare tomme ord og inderlige følelser. Et par dager tidligere hadde Nasjonalbiblioteket kunnet annonsere at departementet har bevilget 30 millioner som skal fordeles til «bibliotek og andre institusjoner som formidler leseglede» som en del av det nasjonale Bokåret 2019, som feires i anledning av at det er 500 år siden den første norske boka ble trykt. Vi skal selvsagt gjøre vårt for at den oversatte litteraturen, for både barn og voksne, blir en del av satsningen.

Barns leseglede er allerede noe vi satser på. I løpet av våren har NO, ved prosjektansvarlig Kirsti Vogt, stått for fem arrangementer om oversettelse for ungdomsskoleelever på Biblo Tøyen i Oslo. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Opplegget har tatt form av en introduksjon i hva oversettelse er, hvor i hverdagen man møter oversettelse, hvordan oversettere tenker når de jobber. Det var lagt opp til aktiv deltakelse hele veien. Etter det vi har forstått (voksne har ikke adgang til biblioteket, så sikre kan vi ikke være), har dette vært en stor suksess, og er noe vi gjerne gjentar eller bygger videre på. Gjerne som et tiltak som fremmer både lese- og skrivelyst.

Alt er likevel ikke solskinn og fremgang. På bokdagen 6. juni la Forleggerforeningen som vanlig frem bransjestatistikken for foregående år, og den er ikke lystelig lesning. Omsetningen falt for store deler av allmennmarkedet, selv om noe av salget ble flyttet over i andre formater enn papir, bare norsk skjønnlitteratur for voksne gikk opp. Tallene må imidlertid modifiseres noe, siden en del av nedgangen skyldes Vigmostad & Bjørkes utmeldelse av Forleggerforeningen. Uansett må det sies at det er et ufordelaktig klima å drive kontraktforhandlinger i, og forhandlingene med Forleggerforeningen må vel i noen grad kunne sies å stå i stampe. Men vi gir oss ikke og har avtalt å møtes igjen over sommeren.

Nå tar kontoret snart ferie, og noen av oss inntar da sommerkontoret. Personlig har jeg allerede begynt å glede meg til den dagen jeg begynner å glede meg til å være på plass her igjen.

God sommer!

 

Ika Kaminka
foreningsleder

 

NORSK OVERSETTERFORENING