Den internasjonale oversetterfederasjonen – FIT – avholder i disse dager verdenskongress i San Francisco. Vertskap er ATA (American Translators Association).

Program og annen informasjon HER