I dag falt dommen i voldgiftssaken om bibliotekvederlag. Saksøkerne – NBU, NO og Dramatikerforbundet – fikk fullt gjennomslag for sin påstand: 20 % til hver av de tre kunstnergruppene barne- og ungdomsbokforfattere, oversettere og dramatikere. Dette er en viktig og prinsipiell seier for våre organisasjoner. De resterende 40 % delte voldgiftsdommerne mellom Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening, med 13 % til førstnevnte og 27 % til sistnevnte. 

 Både Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening anførte i saken at våre tre organisasjoner skulle avgi prosenter til Forfatterforbundet. NBU, NO og NDF har hele veien anført at Forfatterforbundet ikke er representative for våre kunstnergrupper og derfor ikke skal ta en andel av midlene som til nå er tilkjent disse gruppene. Dette viktige prinsippet er nå fastsatt av voldgiftsretten. 

 Vi vil komme tilbake med en nærmere redegjørelse i dagene som kommer. 

Voldgiftsdommen kan leses her: 2021-05-26 Voldgiftsdom bibliotekvederlag