Fredag 9. og lørdag 10. mars arrangeres Grammatikkseminar i Rådhusgata 7.
Hovedinnledere er Arne Torp på fredag: Grammatikk er ikke logikk. Om tilfeldighetenes spill i språket og grammatikernes mislykka forsøk på å rydde opp, og Inger-Lise Soot på lørdag: Detaljer i det språklige finmaskineriet.

 


Ansvarlige fra styret: Benedicta Windt-Val, Agnete Øye


Program fredag


10.00: Velkomst, kaffe, presentasjon av foredragsholder


10.30-11.15: Arne Torp: Grammatikk er ikke logikk. Om tilfeldighetenes spill i språket og grammatikernes mislykka forsøk på å rydde opp.


11.15-11.30: Spørsmålsrunde


11.30-11.45: Kaffepause


11.45-12.30: Arne Torp (forts.)


12.30-12.45: Spørsmålsrunde


12.45-13.30: Lunsj


13.30-14.00: Oversetterinnlegg. Thomas Lundbo: Om oversetteres forhold til grammatikk


14.00-14.30: Spørsmålsrunde


Ca. 14.30: Kaffepause


15.00-15.30: Oversetterinnlegg. Kristin Kilsti: Om problemstillinger i oversettelse fra tsjekkisk til norsk


15.30-16.00: Spørsmålsrunde


Ca. 16.00: Oppsummering


Program lørdag


10.00: Velkomst, kaffe, presentasjon av foredragsholder


10.30-11.15: Inger-Lise Soot: Detaljer i det språklige finmaskineriet


11.15-11.30: Spørsmålsrunde


11.30-11.45: Kaffepause


11.45-12.30: Inger-Lise Soot (forts.)


12.30-12.45: Spørsmålsrunde


12.45-13.30: Lunsj


13.30-14.00: Halfdan Freihow: Oppskrift på et ”gryteklart” manus. Forleggerens drøm om det perfekte manuskript


14.30-15.00: Spørsmålsrunde


15.00: Oppsummering, avslutning