Annet

Annet

Dessuten vil NO:
 

  • fornye leien av kontorplasser i Litteraturhuset
  • arrangere velkomstmøte for nye medlemmer kvelden før årsmøtet
  • arrangere seniortreff
  • starte arbeidet med å arrangere kulturreise til USA i 2013
  •  holde kontakten med uorganiserte oversettere, blant annet gjennom invitasjoner til informasjonsmøter og et årlig oversettertreff
  • fortsette samarbeidet med de andre oversetterorganisasjonene, NFF (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening), NAViO (Norsk audiovisuell oversetterforening), STF (Statsautoriserte Translatørers Forening) og NTF (Norsk tolkeforening) blant annet gjennom Nettverkstedet og Oversetterforumet

 

NORSK OVERSETTERFORENING