Fagpolitisk

Fagpolitisk

NO vil forsvare oversetternes rettigheter ved å:

  • følge opp arbeidet med å bedre frilansernes kår når det gjelder skatt, pensjon og syketrygd
  • ivareta oversetternes interesser i forbindelse med den pågående revisjonen av åndsverkloven
  • kreve vederlag og eventuell oppreisning ved urettmessig utnyttelse
  • følge med i den teknologiske utviklingen og i de organisatoriske og praktiske endringene i bokbransjen
  • arbeide for å sikre oversetternes interesser i forbindelse med e-bokpublisering, strømming og annen elektronisk utnyttelse
  • følge opp normalkontrakten og andre kontrakter, samt forhandle eventuelle tilleggsavtaler og/eller nye avtaler der det er nødvendig
  • arbeide for mer organiserte konsultasjons- og samarbeidsformer med andre kulturorganisasjoner
  • arbeide for flere statlige arbeidsstipender

NORSK OVERSETTERFORENING