Synliggjøring og profilering

Synliggjøring og profilering

NO vil profilere oversetterfaget, synliggjøre oversetteren som opphavsmann og arbeide for å fremme forståelsen av oversettelsens betydning ved å:
 

  • samarbeide med forleggere, bokhandlere, kulturmyndigheter og andre om prosjekter som fremmer den oversatte litteraturen
  • delta på litteraturfestivaler og arbeide for at NOs medlemmer blir invitert til å delta med program på andre litterære arrangementer
  • arrangere Verden på norsk
  • fortsette planleggingen av Oversatte dager i 2013
  • jobbe for å få eksterne tilskudd til foreningens synliggjørings- og profileringsprosjekter
  • fortsette arbeidet med oversetterbloggen
  • arrangere Oversatt aften månedlig

NORSK OVERSETTERFORENING