Det europeiske rådet for skjønnlitterære oversetterforeninger, CEATL, utarbeidet på sin siste generalforsamling i Praha 2011 en universell «heksalog» for alle alle aktører som befatter seg med skjønnlitterær oversettelse, bestående av seks grunnleggende bud som er ment som minstemålsregler for hvordan oversettere av skjønnlitteratur skal behandles.

Teksten til heksalogen foreligger nå på engelsk og fransk på CEATLs nettsider:


http://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2011/11/CEATL-HEXALOGUE-EN.pdf
(engelsk)
http://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2011/11/CEATL-HEXALOGUE-FR.pdf
(fransk)