Kirsti Baggethun er tildelt Norsk Oversetterforenings Hieronymusdiplom «for hennes oversettelser av norsk litteratur til spansk og varme nærvær i vår forening gjennom mange år».

Tildelingen fant sted under årsmøtemiddagen 16. mars.

Hieronymusdiplomet deles ut av foreningen som en utmerkelse for fortjenstfull innsats, enten gjennom stor produksjon, langt slit, glødende interesse for oversetterkollegiet eller annen høyverdig og likeverdig innsats.

Diplomiatet sa blant annet følgende i sin fremføring:

Hieronymusdiplom.illustrasjonDette medlemmet kommer jevnlig flyvende når foreningen kaller. Langveisfra! Vi skal i dag nemlig diplomiere et medlem som røkter Hieronymus’ hage utenfor det hjemlige ved å omplante nettopp hjemlige litterære blomster i europeisk jord. Edle blomster, må vi tilføye, og mange!

Og sjelden har vel en diplomiand vært mer selvskreven til å hedres med nettopp Hieronymus’ diplom.

Allerede i 1983 oversatte nemlig vårt medlem «Professor Hieronimus» av Amalie Skram til spansk!