Etter to år med digitale årsmøter var det en glede for foreningen å kunne invitere til fysisk årsmøte i Kronprinsens gate 17 lørdag 19. mars 2022.

Hilde Lyng, som ble valgt til foreningsleder i 2020, ble gjenvalgt for to nye år. Marius Middelthon, Ute Neumann og Jan Christopher Næss ble gjenvalgt som medlemmer av styret. Henning Kolstad og Hedda Vormeland gikk begge ut av styret etter full tid, og Eve-Marie Lund og Rune R. Moen ble valgt inn som nye styremedlemmer.

I Faglig råd ble Kai Swensen gjenvalgt som rådsmedlem, og Kristina Solum ble gjenvalgt som varamedlem til stipendkomiteen.  Bastiankomiteene har begge nesten ny besetning.

 

Bjørn Herrman og Hilde Lyng

Under årsmøtemiddagen ble Bjørn Herrman utnevnt til æresmedlem av Norsk Oversetterforening. Begrunnelsen for utnevnelsen er blant annet hans mangeårige uvurderlige innsats i kontraktforhandlinger og hans aldri hvilende entusiasme for og formidling av faget. Herrman har vært medlem av foreningen siden 1990 og styremedlem i til sammen 18 år fordelt på flere perioder, hvorav 6 år som formann (2002– 2008).

Til æresmedlem av Norsk Oversetterforening kan utnevnes personer som har gjort en eksepsjonell innsats for oversetterfelleskapet, gjennom sosial, faglig eller fagpolitisk gjerning. Æresmedlemskap kan bare tildeles av et enstemmig styre.