Lørdag 14. skulle Oversetterforeningens medlemmer samle seg til årsmøte i Kronprinsens gate 17. Slik ble det ikke, av kjent årsak, og styret vedtok å foreta nødvendige avstemninger digitalt for at foreningen skulle kunne ta fatt på et nytt foreningsår. Avstemningen gikk smertefritt for seg, men kan jo på ingen måte erstatte et fysisk møte med gode kollegaer .

Det ble valgt inn gamle og nye medlemmer til ulike verv.  Norsk Oversetterforening  har fått ny foreningsleder etter at Ika Kaminka fratrådte etter full tid, seks år. Det er nå Hilde Lyng som skal lede foreningen inn i nye aktive år. Lyng har vært styremedlem siden 2016 og fungerende nestleder siden juli 2019. Hun er derfor godt rustet til å ta fatt på oppgaven. Foreningens faglige råd har uendret bemanning, men bastiankomiteene har begge nesten ny besetning. For en fullstendig oversikt, klikk her.

Avtakking av foreningsleder Ika Kaminka og styremedlem Bjørn Herrman ble gjort i stille former etter styremøtet 12. mars. De fikk overrakt blomster og champagne, samt et portrett av seg selv, slik tradisjonen er når man har sittet i styret eller Faglig råd i fulle tre perioder, seks år.

Portrettene er tegnet av Ragnar Aalbu. Klikk på bildene for å se dem større.