Det er inngått fem ulike avtaler mellom Norsk Oversetterforening og NRK. En for opplesing av oversatt prosa og lyrikk i NRK, en om oversettelser av dramatisk stoff til bruk i radio og fjernsyn, en om utnyttelse i digital radiokanal for barn og unge (DAB avtalen), en om «barnekanalen» Super og en lydbokavtale.

Avtalt minuttpris for:

Prosa:  kr 148
Lyrikk: kr 682


Minimumspris for oversettelser av talestykker er kr 353 per side.


Avtaletekstene finner du her:

Opplesing av prosa og lyrikk

Dramatisk stoff


DAB

NRK-Super

NRK Aktivum lydbokavtale