Gjesteforelesning av professor He Chengzhou, Nanjing University 28. mai kl 14.15-16 i auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo. Professor He Chengzhou er professor i English and Drama og i Scandinavian Studiesved Nanjing University.

Han tok sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2004 med tittelen Henrik Ibsen and Chinese Modern Drama.Ibsens stykker har blitt fremført og omarbeidet i Kina helt siden 1914. I forelesningen vil He Chengzhou diskutere hvorfor Ibsen ble introdusert på kinesiske scener på begynnelsen av nittenhundretallet, og hvordan Ibsen har blitt oppført og mottatt i Kina i forskjellige perioder. Hvilke av Ibsens stykker har vært mest populære, og hvordan har Ibsens stykker blitt omarbeidet til kinesisk Opera?


Ved å gi eksempler på forskjellige kinesiske Ibsen-bearbeidelser fra de siste hundre årene vil He rette et kritisk blikk på det vestlig-sentrerte fokuset i interkulturell performance teori. Forelesningen vil bli holdt på engelsk.


Velkommen til forelesning om Ibsens påvirkning på kinesisk samfunn og litteratur!


Arrangør er IKOS, Institutt for kulturstudier og orientale språk.