Årsmøte i foreningen ble avholdt lørdag 14. mars. Ika Kaminka ble gjenvalgt som leder for to år. Ny nestleder er Hilde Rød-Larsen som har vært fungerende nestleder siden september 2014. Bjørn Herrman og Erik Krogstad ble gjenvalgt for to år, og nytt styremedlem den neste toårsperioden er Jon Rognlien. Tommy Watz ble gjenvalgt for to nye år som leder av Faglig råd. Inger Gjelsvik ble gjenvalgt som nestleder for ett år. Nye medlemmer i Rådet de neste to årene er Ingrid Haug, Preben Jordal og Eivind Lilleskjæret. Styrets representant i Faglig råd blir oppnevnt i april.

Bastiankomiteen 2015 består av Hege Mehren, Knut Ofstad og Leif Ekle (eksternt medlem av komiteen). Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur 2015 består av Merete Alfsen, Tor Tveite og Anne Horn (eksternt medlem av komiteen). Fullstendig oversikt over styre, Råd og komiteer HERHER og HER.

Under årsmøtemiddagen ble Mari Finess utnevnt til æresmedlem i Norsk Oversetterforening.

To Hieronymusdiplomer ble tildelt:
HieronymusdiplometTil Bodil Engen for usedvanlig omfattende og solid produksjon og for deltagelse i foreningens styre og stell.
&
Til Knut Johansen for verdifull praktisk, poetisk og teoretisk innsats for oversatt litteratur.