Inger-Sophie Manthey var en av de mest benyttede skjønnlitterære oversetterne for Gyldendal i over femten år (1958–1975), og oversatte da samtlige ti romaner av Iris Murdoch som til dags dato foreligger på norsk.

«I den relativt korte tiden Manthey var aktiv som oversetter rakk hun ikke å etablere seg på et nivå som kunne ha gitt henne priser og æresbevisninger, men de mange rosende omtalene som Murdoch-oversettelsene fikk av fremstående norske anmeldere, har gitt henne et navn i ettertiden. Snart femti år etter den siste Murdoch-utgivelse på norsk er Mantheys oversettelser fortsatt vår inngangsport til en av de store engelske forfatterne i annen halvdel av det 20. århundre,» skriver Øyvind Pharo.

I tillegg fikk Manthey en fagpolitisk betydning for oversetterstanden: På midten av 1970-tallet skiftet hun karrierevei og ble med på å bygge opp Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFFO. Hun ble foreningens første kontorsjef og innehadde stillingen til hun gikk av med pensjon i 1996. I 1994 ble hun hedret med ærespris og utnevnt til «foreningens gode mor».

Les mer om Inger-Sophie Manthey i Norsk Oversetterleksikon.