«Universitetet, Forsvaret, ‘Katta’. I sovjetperioden fantes det knapt russere i Norge, og tilgangen på kunnskap om russisk språk og kultur i Oslo gikk i stor grad gjennom disse tre institusjonene. Ivar Magnus Ravnum var sentral i alle trekantens hjørner.»

Slik beskriver Atle Grønn den samfunnsengasjerte lektoren Ivar Magnus Ravnum. Som oversetter var Ravnum særlig opptatt av å formidle de kritiske stemmene i Sovjetunionen til et norsk publikum, og hans viktigste bidrag var oversettelsene av nobelprisvinnerne Aleksandr Solzjenitsyn og Joseph Brodsky.

Les mer i Atle Grønns artikkel i Norsk Oversetterleksikon.