Jo Tenfjords oversettelser har vært viktige for flere generasjoner barn i Norge. Hun huskes kanskje særlig for å ha oversatt en rekke av Astrid Lindgrens barnebøker til norsk, deriblant Brødrene Løvehjerte, Ronja Røverdatter og fortellingene om Emil, barna i Bakkebygrenda og til dels også Pippi Langstrømpe.

« Det er ikke bare bøkene som bygger broer. Også oversetteren er avgjørende for at brokonstruksjonen skal bære. Derfor var Jo Tenfjord, med sine godt og vel 250 barnebokoversettelser, selv en viktig brobygger. Det store antallet oversettelser gjør henne også til ‘en av etterkrigstidas mest benyttede oversettere for barn og unge’, og fremfor alt er hun ‘kjent som Astrid Lindgrens norske stemme’,» skriver Nina Goga.

Les mer om en person av stor betydning for barnelitteraturen i Norge i leksikonet.

Foto: Østerås 1964, Rigmor Dahl Delphin Oslo Museum