Johannes Gjerdåker var en ivrig talsmann for hjembygda Voss og sverddrager for den rike nynorske kulturarven. Han var en sentral formidler og gjendikter av klassisk poesi i nynorsk språkdrakt.

Gjerdåker var svært språkmektig og oversatte fra latin, engelsk, skotsk, tysk, fransk, islandsk og persisk. Blant poeter han oversatte finner vi Horats, Robert Burns, Oscar Wilde, Goethe, Schiller, Omar Khayyam, Rumi og Hafiz.  Alt i alt gjendiktet han tusen dikt av over femti poeter.

Les mer om Gjerdåker i Uthaugs artikkel i leksikonet.