Julemøtet 2022

nærbilde juletre. fotoLørdag 26. november kl. 15.00 i Oslo Militære Samfund,
Myntgaten 3, inngang Kongens gate

Fyll ut skjema nederst på denne siden for å melde deg på.
Påmeldingfrist: Onsdag 16. november

Program
Kl. 15.00   Ankomst i Oslo Militære Samfund
til kaffe/te og litt å spise

Kl. 15.00   Avlevering av bøker til bokbytte
                  (maks fem frieks. – første rom til venstre når du kommer opp trappen)

Kl. 15.30
   Aktuelle foreningssaker
(ca. 16.30  Kaffepause med biteti)

Står foreningen overfor store endringer?
Hvilke konsekvenser vil lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett ha for NO når midlene i større grad må fordeles individuelt? Dette kan få betydning for stipender, støtteordninger, arrangementer og driften av foreningen. Årsmøtet 2023 skal vedta overordnede retningslinjer for forvaltningen og utdelingen av midlene som omfattes av loven. Hva innebærer det?

Leiligheten i Berlin
Hva fortalte medlemsundersøkelsen oss om bruken av leiligheten? Oppfølging av diskusjonen på fjorårets julemøte.

Kulturreise til Skottland i april 2023
«Highlands and islands» med Hilde og Hilde

Med mer

Kl. 18.10  Kunstnerisk innslag

Kl. 18.30
 Bokbytte

Kl. 19.00  Aperitiff  med påfølgende festmiddag og så videre …


Bokbytte

Dette er en mulighet til å bytte noen frieksemplarer med dine kolleger. Du leverer fra deg inntil fem eksemplarer og tar med deg like mange når du går — julegaver kanskje?

Reiserefusjon
Det ytes reiserefusjon til medlemmer som er fast bosatt i utlandet eller bor utenfor Oslo-området (folkeregistrert adresse), for hovedtransport på billigste måte t/r hjemsted/Oslo med et maksimumsbeløp på kr 2 500 for medlemmer i Europa og kr 3 500 for medlemmer i andre verdensdeler. Det er satt som betingelse at rabattordninger benyttes selv om man kommer under maksimumsbeløpet med fullprisbilletter. Har du ønske om fleksibel billett eller lignende, må du betale mellomlegget selv. Du bestiller reisen selv og legger kvittering ved reiseregningsskjema (som skal benyttes). Reiseregningsskjema sendes foreningen så raskt som mulig etter hjemkomst – og senest innen én måned. Utgifter til lokaltransport på hjemsted eller i Oslo refunderes ikke, men transport til og fra flyplass (tog/buss) refunderes.

Overnatting:
For medlemmer som er fast bosatt i utlandet eller bor utenfor Oslo-området (folkeregistrert adresse) og som ikke kommer seg hjem med offentlig kommunikasjon etter midnatt, dekker foreningen overnatting fra lørdag 26. til søndag 27. november. Hotell bestiller du selv, og du får refundert inntil kr 1000. Kvittering legges ved reiseregningsskjema.

For refusjon av utlegg, benytt følgende skjema:
Reiseregning Julemøte

NORSK OVERSETTERFORENING