I en oase av hundre rosebusker på Vålerenga bodde oversetteren og litteraturkritikeren Kjell Olaf Jensen. Jensen hadde en enorm produksjonsevne, både som oversetter og aktiv skribent, og oversatte bøker, tegneserier, rapporter og artikler til norsk fra engelsk, fransk, tysk, dansk og svensk.

Ved siden av arbeidet som oversetter og kritiker var Jensen en ihuga menneskerettighetsforkjemper, og kjempet blant annet for trykkefrihet og arbeidsforhold for forfattere og journalister. For dette arbeidet ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Les mer i Gatlands artikkel i leksikonet.